Werkgevers

Werknemers met financiële problemen presteren niet optimaal. De stress van deze problemen kunnen gedragsproblemen en een hoger ziekteverzuim met zich meebrengen. Voor zowel werknemer als werkgever is dat niet een optimale situatie.

Financiële zekerheid

Als werkgever kunt u uw werknemers ondersteunen in het bieden van een oplossing bij financiële problemen. U kunt hiervoor de professionals van BNO inschakelen. Wij helpen de werknemer met het inzichtelijke maken van inkomsten en uitgaven en stellen een budgetplan op. Verder ondersteunen wij de medewerker om zijn/haar financiële situatie te stabiliseren en gestabiliseerd te houden.

Vragen voor werkgevers

Heeft u als werkgever vragen over financiële zekerheid of bij een ontvangen loonbeslag, neem dan vrijblijvend contact op!